ΟΡΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΟΡΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Α.Φ.Μ.:999720060
Γ.Ε.ΜΗ.:0587075044000
Μ.Α.Ε.:56572/62/B/04/0076
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:MAKENZY ΚΙΝΓΚ 12 - Τ.Κ. 54622
Τηλέφωνο:2310230500
Email:velis@e-gnosi.gr